ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην κατασκευή νοσοκομείων, σχολικών μονάδων, δικαστικών μεγάρων και άλλων δημόσιων κτιρίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσφατα Έργα

Δείτε εδώ κάποια από τα τελευταία μας έργα.

Έργα ΕΣΠΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εν εξελίξει έργα που εκτελεί η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με πιστώσεις από το ΕΣΠΑ.

Κλάδοι Δραστηριοποίησης

Πληθώρα έργων Δημοσίου από νοσοκομεία, δικαστικά μέγαρα, σχολεία, πυροσβεστικούς σταθμούς, αστυνομικές διευθύνσεις και λοιπά έργα.

Υγεία

Θωρακίζουμε το εθνικό σύστημα υγείας, παρέχοντας στους πολίτες υψηλής ποιότητας δημόσιες υποδομές υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παιδεία

Ενισχύουμε τις σχολικές υποδομές της χώρας με νέα, ασφαλή, βιοκλιματικά και πλήρως εξοπλισμένα κτίρια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δικαιοσύνη

Στηρίζουμε τον τομέα της Δικαιοσύνης με την ανέγερση νέων Δικαστικών Μεγάρων αλλά και την συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προστασία του Πολίτη

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε υποδομές που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοινώσεις

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ολοκλήρωσε την πεζογέφυρα που ενώνει τα χειρουργεία του νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με την νέα πτέρυγα των 50 ΜΕΘ

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” κ. Θανάση Γιάνναρη, για τα εγκαίνια της συνδετήριας πεζογέφυρας στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία» και Ενημερωτικό Σημείωμα για το εν λόγω έργο.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ

21/07/2021

Απόφαση Λειτουργίας Πρωτοκόλλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ"

Βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ/Λ.Δ4/7123/20.05.2021 Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, το ωράριο λειτουργίας του Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ορίζεται για το κοινό από 09:00 έως και 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

27/05/2021

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ9/15463/19.10.2016 απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” περί συγκρότησης και ορισμού Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το συντονισμό και την υποστήριξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” (Α.Δ.Α.: 6ΠΖΦΟΞΧΔ-ΩΥ9)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

27/05/2021

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ9/15464/19.10.2016 απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας “ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” περί συγκρότησης και ορισμού Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” (Α.Δ.Α.:7ΧΩΕΟΞΧΔ-0Υ8)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, Α3 & ξηρογραφικού, για τις ανάγκες της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." για ένα έτος

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

12/05/2021

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ υλοποιεί τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πάτρας και του Νοσοκομείου Ηλείας

Κατά τη συνάντηση της Διοίκησης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ  με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας επισφραγίστηκε η διαδικασία δημοπράτησης της ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας και του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου Ηλείας . Φορέας υλοποίησης των έργων θα είναι η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, ενώ η χρηματοδότησή τους έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και η πορεία ωρίμανσης των μελετών που αφορούν στη δρομολόγηση υποδομών που θα καλύψουν τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής, καθώς επίσης υπεγράφη και η σύμβαση για την ανέγερση του 4ου 2θέσιου Νηπιαγωγείου και του 4ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Ακολούθησαν οι δηλώσεις του Προέδρου κ. Τίμου Κατσίπου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θανάση Γιάνναρη της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη.

Υπεγράφη η Σύμβαση για τη χρηματοδότηση από τη Βουλή συνδετήριας πεζογέφυρας της νέας πτέρυγας ΜΕΘ με τα χειρουργεία και το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου «Η Σωτηρία»

Στόχος του έργου είναι η λειτουργική διασύνδεση της νέας ΜΕΘ 50 κλινών, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, με το κτίριο «Χειρουργικό Περίπτερο», καθώς, δεδομένης της διασποράς των κτιρίων στο οικόπεδο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργικής διασύνδεσης και ασφαλούς πρόσβασης από τα χειρουργεία που βρίσκονται στο κτίριο «Χειρουργικό Περίπτερο» με τη νέα ΜΕΘ 50 κλινών.  Η συνδετήρια αυτή κλειστή πεζογέφυρα θα εξασφαλίζει την ασφαλή και νοσοκομειολογικά ορθή μεταφορά ασθενών, την κυκλοφορία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τη διακίνηση υλικού.  Επίσης, η κατασκευή του εξωτερικού ασθενοφόρου ανελκυστήρα στο κτίριο «Χειρουργικό Περίπτερο» συμπληρώνει λειτουργικά το έργο, διασφαλίζοντας τις παραπάνω απαιτήσεις.

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. επί το έργον...

Οι μηχανικοί μας στη σεισμόπληκτη περιοχή της Θεσσαλίας

     

05/03/2021

Τελευταίοι Διαγωνισμοί

Δείτε παρακάτω τους τελευταίους διαγωνισμούς που έχει δημοσιεύσει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια προκατ αιθουσών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση δυο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6m δίρριχτων για τις ανάγκες λειτουργίας ΙΕΚ στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια προκατ αιθουσών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση δυο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6m δίρριχτων για τις ανάγκες του Δήμου Ζακύνθου»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια προκατ αιθουσών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6m δίρριχτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης για το έργο: “Επισκευή & Συντήρηση Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αρκιοιών και βοηθητικού κτιρίου Δήμου Πάτμου”

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης: «Γεωτεχνική Έρευνα για τα έργα: Ανέγερση 3ου Ν/Γ Γαλατσίου, Ανέγερση 3ου Ν/Γ Περάματος, Ανέγερση 2 Σχολικών Μονάδων Δήμου Μεταμόρφωσης».

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.), στην Βότση 9 στο Αγρίνιο».

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :«Προσθήκη κατ΄ επέκταση διώροφου κτίσματος τεσσάρων αιθουσών και χώρων υγιεινής – ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μελιγαλά και Ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια μεταφορά και συναρμολόγηση πέντε (5) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6 δίρριχτων»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης του έργου:” Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “ο Άγιος Ανδρέας.”

Εξοπλισμοί Σχολείων

Αν ενδιαφέρεστε για εξοπλισμούς σχολείων, καταχωρήστε το αίτημα σας εδώ.

Τι είπαν για εμάς στον Τύπο

TOP