ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ενεργειακών επιθεωρητών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

30-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου»

Ανακοίνωση

 

20-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των δομικών προβλημάτων του κτιριακού συγκροτήματος του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου για την άρση της επικινδυνότητάς του και πρόσβαση ατόμων με Ειδικέ

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας έργου:  «Άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των κατασκευαστικών προβλημάτων του κτιριακού συγκροτήματος του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου για την άρση της επικινδυνότητάς του και πρόσβαση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου»

Ανακοίνωση

20-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς & ενίσχυση Φ.Ο. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς»

Ανακοίνωση

20-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς»

Ανακοίνωση

20-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς & ενίσχυση Φ.Ο. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου»

Ανακοίνωση

20-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση Γυμνασίου & Λυκείου Ληξουρίου Κεφαλονιάς»

Ανακοίνωση

TOP