ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

11-02-2019

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου: Αποκατάσταση της μόνωσης των δωμάτων – επισκευές δομικών στοιχείων και αποκατάσταση συστήματος κλιματισμού»

Ανακοίνωση

11-02-2019

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση

11-02-2019

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Ειδικό κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο Νικηφόρο Ν. Δράμας»

Ανακοίνωση

11-02-2019

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση

11-02-2019

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης στις Κεντρικές Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” έχει αναλάβει ως φορέας υλοποίησης, την εκτέλεση της εργολαβίας «Προσθήκη Πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”», που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

 Ενημερώνουμε ότι για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου, η αντιμετώπιση των οποίων δεν περιλαμβανόταν στο συμβατικό αντικείμενο της προαναφερθείσας εργολαβίας, το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” έχει προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης στις Κεντρικές Η/Μ Εγκαταστάσεις”.

Διακήρυξη

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ενεργειακών επιθεωρητών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

25-01-2019

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

30-11-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου»

Ανακοίνωση

 

TOP