ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

27-03-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

27-03-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών, έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓOY ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

27-03-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓOY ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

14-02-2018

Σχόλια Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Αξονικό Τομογράφο του Γ.Ν. Λευκάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο παρακάτω ηλεκτρονικό αρχείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με τις προδιαγραφές για το τοξικό τομογράφο της Γ.Ν. Λευκάδας , ολοκλήρωσε την Παρασκευή, 09.02.2018 (Α / Α Συστήματος 18ΔΙΑΒ000002580).

 

Σχόλια Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας»

25-01-2018

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας»

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας»

Η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας», προϋπολογισμού 346.774,19 €, πλέον Φ.Π.Α., ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε αυτήν.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από την Τετάρτη 24.01.2018 μέχρι και την Παρασκευή 09.02.2018. Τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας  “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, κατάλογος με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr)

 

Κείμενο Τεχνικών Προδιαγραφών

16-01-2018

Στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του βρίσκεται το μεγάλο έργο κατασκευής του νέου σχολικού συγκροτήματος το οποίο θα στεγάσει τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής

Στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του βρίσκεται το μεγάλο έργο κατασκευής του νέου σχολικού συγκροτήματος το οποίο θα στεγάσει τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής.
Η πρόεδρος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., Ιωάννα Κοντούλη και ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, επιθεώρησαν την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 το έργο και απρόσμενα συναντήθηκαν με μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ οι οποίοι μετέφεραν καλλιτεχνικό έργο τους, το οποίο, μαζί με άλλα, θα τοποθετηθεί σε ειδικό χώρο του συγκροτήματος.

Η κ. Κοντούλη δήλωσε ότι “η υλοποίηση του έργου φέρνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα καθώς αφορά την νέα γενιά και την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση που για πολλά χρόνια θεωρούταν ότι αφορούσε “παιδιά ενός κατώτερου θεού” και δεν υπήρχε καμία ουσιαστική μέριμνα. Το έργο, εύχομαι κι ελπίζω να τελειώσει έγκαιρα και σύντομα να ακούσουμε τις φωνές των παιδιών, πολλά από τα οποία τα έχω γνωρίσει και προσωπικά και μπορώ να πω ότι πρόκειται για πολύ δημιουργικά παιδιά.”

Το έργο, το οποίο αποτελεί χρόνιο αίτημα υπέρ-τοπικής σημασίας, είχε ξεκινήσει το 2007, ωστόσο οι εργασίες σταμάτησαν το 2012 με την κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου.
Το 2016 μπήκε ξανά σε τροχιά υλοποίησης, έπειτα από σειρά ενεργειών της νέας διοίκησης της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε..
Το νέο σχολικό συγκρότημα θα στεγάσει περισσότερους από 400 μαθητές.

 

 

                                                              

                                                                             

23-06-2017

Εγκαινιάστηκε το Τ.Ε.Ε.-Σ.Ε.Κ. Μεγάρων

Ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε για να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα σχολικής στέγης στην Δυτική Αττική. Η νέα σύγχρονη πτέρυγα του Τ.Ε.Ε.-Σ.Ε.Κ. Μεγάρων θα στεγάσει αίθουσες διδασκαλίας και το σύνολο των εργαστηρίων που έως σήμερα ήταν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της πόλης των Μεγάρων. Το νέο έργο θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στις τεχνολογικές σπουδές, στις οποίες στρέφεται όλο και μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών, αναζητώντας εργασία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των 24 σχολείων που κατασκευάζονται με την μέθοδο των Σ.Δ.Ι.Τ.

Στην τελετή εγκαινίων του ΤΕΕ – ΣΕΚ Μεγάρων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2017 παρευρέθησαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης, η Πρόεδρος της Κτ.Υπ. Α.Ε. κ. Ιωάννα Κοντούλη και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλης Καραγιάννης.

 

    

  

   

   

 

    

 

 

 

 

26-04-2017

Πρόσκληση για κατάρτιση Καταλόγων ενδιαφερομένων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, έτους 2017 σύμφωνα με την (παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, έτους 2017

Έντυπο Αίτησης

26-04-2017

Πρόσκληση για κατάρτιση Καταλόγων ενδιαφερομένων για δημόσιες συμβάσεις α) Μελετών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία μελέτης β) παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Πρόσκληση κατάρτισης καταλόγων ενδιαφερομένων για δημόσιες συμβάσεις Μελετών Δημοσίων Έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017

Έντυπο Αίτησης

07-04-2017

Λύση στα προβλήματα της σχολικής στέγης του Δήμου Καισαριανής δίνει η ΚτΥπ Α.Ε.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

TOP