ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4: Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για σύναψη δημοσίων συμβάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3: Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για σύναψη δημοσίων συμβάσεων Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Παρόχων Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2: Για την κατάρτιση καταλόγου Εργοληπτών ενδιαφερομένων για σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων ανά κατηγορία έργου, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Εργοληπτών

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: Για την κατάρτιση καταλόγου Μελετητών ενδιαφερομένων για σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ανά κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Μελετητών

23-12-2020

Ευχές

10-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018

09-11-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας»

Ανακοίνωση

30-10-2020

50 κλίνες ΜΕΘ σε 60 ημέρες. Η Ελλάδα μπορεί!

50 κλίνες ΜΕΘ σε 60 ημέρες.

Η Ελλάδα μπορεί!

 

19-10-2020

Εγκαινιάστηκαν οι 50 νέες κλίνες Μ.Ε.Θ που κατασκευάστηκαν σε έναν εξ’ ολοκλήρου νέο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Θώρακος και Νοσημάτων «Σωτηρία» από την ΚτΥπ Α.Ε.

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα από την Γ.Γ. του Πρωθυπουργού.

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα από την Βουλή των Ελλήνων.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

29-09-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Μ.ΧΙΟΥ-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

TOP