ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

13-03-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1) 7ου Ν/Γ ΠΥΛΑΙΑΣ 2) 3ου Ν/Γ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 3) 24ου Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4

Ανακοίνωση

13-03-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ:1) 2ου Ν/Γ ΙΑΛΥΣΟΥ, 2) 3ου Ν/Γ ΙΑΛΥΣΟΥ, 3) 1ου Ν/Γ ΠΑΣΤΙΔΑΣ, 4) 7ου Ν/Γ

Ανακοίνωση

07-02-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου:«1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»

Ανακοίνωση

27-01-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διoνύσου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση

21-01-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΚΤΩ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12/6/2017: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ»

Ανακοίνωση

23-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ενεργειακών επιθεωρητών, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών

23-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Παρόχων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου/μελέτης, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Παρόχων Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου/μελέτης

23-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Εργοληπτών

23-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Μελετητών

19-12-2019

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διόνυσου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση 

 

TOP