ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

03-09-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”»

Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής κλήρωσης

23-07-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ – ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Ανακοίνωση

04-06-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΕΚΚΝ Αυλώνα»

Ανακοίνωση

27-05-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

2η Ανακοίνωση Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού

15-05-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων των έργων: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανακοίνωση

13-05-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΝΑΓΚΑIΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”»

Ανακοίνωση

06-05-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ: 1) 2ου Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 2) 2ου Ν/Γ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 3) 2ου Ν/Γ ΤΑΥΡΟΥ, 4) 3ου Ν

Ανακοίνωση

30-04-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «8o & 14o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Ανακοίνωση

29-04-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Ανακοίνωση

23-04-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Αποπεράτωση 13ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

TOP