Παρουσίαση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Παρίσι, 15-16 Οκτωβρίου 2015

Παρουσίαση στην ομάδα εργασίας για τις εκπαιδευτικές υποδομές [Centre for Effective Learning Environments] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Παρίσι, 15-16 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση πατήστε εδώ.

TOP