Παρουσίαση στο “1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Θεσσαλονίκη 2030: Σχεδιάζοντας ένα άλλο αστικό μέλλον”, Θεσσαλονίκη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2015

Παρουσίαση με θέμα “Έργα της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ στη Θεσσαλονίκη” στο πλαίσιο του 1ου αναπτυξιακού συνεδρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για να δείτε την πρόσκληση της ημερίδας, πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση, πατήστε εδώ.

TOP