25-09-2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ “ΣΑΡΕΝΤΖΙ” ΚΑΙ “ΡΟΛΟΪ” ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ”

TOP