24-02-2021

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση τμήματος ελευθέρου οικοπέδου επί της οδού Αλεξιουπόλεως 30 (ΟΤ19) στην Αργυρούπολη, ιδιοκτησίας της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Προκήρυξης

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης

Παράταση Υποβολής Προσφορών

TOP