02-08-2019

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Ακινήτου Ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP