18-06-2020

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Ακινήτου Ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” επί της οδού Αλεξιουπόλεως 30 (ΟΤ 19) στην Αργυρούπολη

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP