02-09-2020

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

TOP