16-05-2022

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη “Χρηματοδοτική μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατικών οχημάτων, χωρίς εξαγορά, με διάρκεια τέσσερα (4) έτη (48 μήνες)”

Έγγραφο Διευκρίνισης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

 

 

 

TOP