Δημόσιος διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών X-RAY, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Καταστημάτων Κράτησης της χώρας”

TOP