02-04-2020

Δημόσιος διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων του Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛ

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP