11-05-2020

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «AΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». – “

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εργασιών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

 

TOP