04-08-2021

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κεντρικού Κλιματισμού – Αερισμού στο Κέντρο Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΤΕΝΤΑ» του Δήμου Καλαμάτας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη – Όψεις

Μελέτη – Κάτοψη

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP