23-02-2016

Διακήρυξη Διαγωνισμού “Τακτικός Καθαρισμός των Γραφείων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”

Διακήρυξη διαγωνισμού

TOP