Διαμόρφωση και Ανακαίνιση Χώρων στα Κτίρια επί της οδού Κηφισίας 39 στο Μαρούσι Αττικής για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών

Τεχνική Έκθεση Εργασιών

Τιμολόγιο Μελέτης

TOP