Διεθνής, δημόσιος, ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιο

TOP