04-12-2014

Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Κομοτηνής, Σερρών και Φιλ. Εταιρείας

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Δήμου Κομοτηνής επί των οδών Σερρών και Φιλ. Εταιρείας (Ο.Τ. 179).

pdfΠερίληψη Προκήρυξης

pdfΠροκήρυξη

TOP