12-02-2020

Εκμίσθωση με Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, ισόγειο κατάστημα συνολικού εμβαδού 26,00 τ.μ. ευρισκόμενο επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 20 & Σερρών στην Κομοτηνή

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP