26-03-2020

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙ

TOP