26-03-2020

Διακήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

TOP