«Κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου Φωκίδας-Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους»

pdfΔιακήρυξη έργου

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

pdfΠροϋπολογισμός μελέτης

pdfΤεχνική περιγραφή

pdfΤιμολόγιο μελέτης

TOP