21-12-2021

Μελέτη Κατασκευής του Έργου “Ανέγερση Νέου Διδακτηρίου για τη στέγαση 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Προμάχων του Δήμου Αλμωπίας”

 

Αναρτάται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016:

TOP