01-08-2022

Μελέτη Κατασκευής του Έργου: “3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”

 

Αναρτάται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016:

TOP