09-01-2021

Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ – Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ) – Α’ Φάση Διαγωνισμού

TOP