16-07-2020

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού για ένα (1) έτος για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε»

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς

TOP