16-07-2020

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού για ένα (1) έτος για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας « ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε »

TOP