04-11-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και data για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”» για την κάλυψη των αναγκών τηλεπικοινωνιών της περιόδου 2021 – 2022

TOP