20-02-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: Προμήθεια προϊόντων καθαρισμού για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» στην Αθήνα και στα γραφεία της στη Β. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και στην Κ. Ελλάδα, Τρίκαλα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

TOP