Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Ετήσια παρακολούθηση και στοιχειώδης συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)», προϋπολογισμού 24.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

TOP