Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Ετήσια παρακολούθηση και στοιχειώδης συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)»

TOP