21-04-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον: Τακτικό καθαρισμό των Γραφείων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Φαβιέρου 30, Φαβιέρου 28 και Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος), Αθήνα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Διακήρυξη διαγωνισμού

TOP