Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια Συσκευής Ανίχνευσης Ναρκωτικών και Εκρηκτικών Ουσιών για το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Δράμα)»

TOP