Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Γενικό κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» (CPV: 7971000-4, 79713000-5)

TOP