05-03-2019

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Εκπόνηση Στατικής & Γεωτεχνικής Μελέτης.7z

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.7z

TOP