29-11-2022

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: “Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων του Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

TOP