08-12-2023

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “1η Διετής Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων. Διετής συντήρηση, επίβλεψη & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο Αρσάκειο Μέγαρο, όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ)”.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

TOP