19-06-2024

Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Έλεγχος και Αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας, μετά των απαιτούμενων αντικαταστάσεων (Αντικατάσταση δύο (2) ψυκτών στο δώμα του Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας)

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

TOP