25-04-2023

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανελκυστήρων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

TOP