16-01-2023

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια, Μεταφορά και Συναρμολόγηση: 8 αίθουσες προκατασκευασμένες 6x6m, 1 γραφείο με WC 3x6m και 4 WC τριών θέσεων 3x4m, δίρριχτα, για την προσωρινή στέγαση σχολικών συγκροτημάτων στους Δήμους Νοτίου Πηλίου (5 αίθουσες, 1 γραφείο με WC και 4WC για το ΕΠΑΛ Αργαλαστής), Πύλου – Νέστορος (1 αίθουσα για τη Χώρα Μεσσηνίας) και Λαγκαδά (2 αίθουσες).

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

 

 

 

TOP