23-03-2017

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών Ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών”

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

TOP