09-05-2024

Προκήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου στη Βέροια, ιδιοκτησίας της “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”

Προκήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Προκήρυξης 

TOP