11-01-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ενοποίηση Δικαστικών Αιθουσών στον Α’ όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Όσοι από τους ενδιαφερόμενους για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιθυμούν να επισκεφτούν και ελέγξουν τον χώρο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1. της Ε.Σ.Υ., καλούνται  να  παρευρίσκονται την προσεχή  Δευτέρα  06  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ., στην κεντρική είσοδο του κτιρίου (χώρος ελέγχου) επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14 , όπου θα τους αναμένουν και θα τους συνοδεύσουν οι  Μηχανικοί της Υπηρεσίας μας  κ.κ.  Σάνια Παυκώφ, Καλλιόπη Δραπανιώτου και Ευάγγελος Τράκας.”

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ A1

ΣΧΕΔΙΟ A2

ΣΧΕΔΙΟ A3

ΣΧΕΔΙΟ A4

ΣΧΕΔΙΟ A5

ΣΧΕΔΙΟ A6

TOP