03-05-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «5η Διετής Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Ανελκυστήρων στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών (Εφετείο)»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

 

TOP