03-05-2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Τετραετής Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Ανελκυστήρων στα κτίρια του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

TOP