ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δείτε παρακάτω τα έργα στον κλάδο της Παιδείας που ανατέθηκαν στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  και εντάχθηκαν σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Μελέτες

Μελέτες Ωρίμανσης Σχολείων Περιφέρειας Αττικής

Η Πράξη αποτελείται από 23 Υποέργα Μελετών και στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης των  αντίστοιχων έργων.

Περισσότερα
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βρίσας

Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βρίσας».

Περισσότερα
TOP