Οριστική λύση για ένα πρόβλημα δεκαετιών. Προωθείται η ολοκλήρωση του Ειδικού Σχολείου Κορυδαλλού, θέτοντας τέλος στις λυόμενες αίθουσες και την εγκατάλειψη. 

Ρεπορτάζ στο Attica TV. 
Δηλώσεις Διευθύνοντα Συμβούλου ΚΤΥΠ ΑΕ Γιάννη Χαρωνίτη
Δείτε τις δηλώσεις, εδώ