ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

(ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής του ΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1115

 

ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

 

Το έργο: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 4154 /21.09.2016 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.398.000,00 € (Απόφαση Ένταξης).

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ» σύμφωνα με την από 17.09.2018 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 1.979.100,02 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

 

  1. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου. Θα αποτελείται από δύο υπέργειους ορόφους και έναν υπόγειο. Στο ισόγειο θα υπάρχουν, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες ξένων γλωσσών και αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη, κουζίνα, με τραπεζαρία, γραφεία καθηγητών και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, κυλικείο , W.C..Στον όροφο του κτηρίου θα υπάρχουν, 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής και εργαστήριο φυσικών επιστημών. Στον υπόγειο χώρο θα υπάρχουν, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το κτήριο θα διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Επίσης θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης είναι η παράδοση 1 κτιρίου, με 12 αίθουσες διδασκαλίας 1 ΑΠΧ ,3 εργαστήρια, 1 αίθουσα ξένων γλωσσών και 1 τραπεζαρία και 1 βιβλιοθήκη.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 30.12.2020.

 

 

23/07/2019