ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «Ανέγερση – Επέκταση Νέων Υποδομών Εκπαίδευσης σε διάφορες ενότητες της Περιφέρειας Αττικής»

 

Το έργο: «Ανέγερση Ανέγερση – Επέκταση Νέων Υποδομών Εκπαίδευσης σε διάφορες ενότητες της Περιφέρειας Αττικής» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 3347/19.09.2016 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.100.000,00€ (Απόφαση Ένταξης).

 

Το έργο αποτελείται από τα υποέργα

  • Υποέργο 1 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 18.03.2015 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 631.680,00 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 2 «1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ» σύμφωνα με την από 31.03.2015 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 604.461,40 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 3 «5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την από 13.05.2015 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 304.765,43 € συμπερ. ΦΠΑ και έγκριση του 2ου ΑΠΕ και Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. με απόφαση Δ.Σ. 111/ θ.17ο /14.12.2016 για τροποποίηση ποσού συνολικής δαπάνης σε 302.085,34€.
  • Υποέργο 4 «4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» σύμφωνα με την από 26.03.2015 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 515.407,90 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το υποέργο 1 «Προσθήκη πτέρυγας 4 αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται επί των οδών Λευκωσίας - Υψηλάντου και Αμμοχώστου στον Άλιμο και αφορά στην κατασκευή 2 αιθουσών διδασκαλίας, 1 αίθουσας εργαστηρίου ξένων γλωσσών, 1 αίθουσας καλλιτεχνικών και χώρους υγιεινής. •Το υποέργο 2 «1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται επί της οδού Φειδίου στο Χολαργό, αφορά στην κατασκευή 1 νέου κτιρίου (υπόγειο + ισόγειο) σε οικόπεδο 1.100,65μ2 και περιλαμβάνει 3 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα και χώρους υγιεινής. •Το υποέργο 3 «5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται επί της οδού Δήλου στη Δάφνη, αφορά στην κατασκευή 1 νέου κτιρίου (υπόγειο + ισόγειο) σε οικόπεδο 388,90μ2 και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα αποθήκη και χώρους υγιεινής. •Το υποέργο 4 «4ο Νηπιαγωγείο Μεσογαίας (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις)» βρίσκεται στο Ο.Τ 7 του τομέα Γ του Δήμου Μαρκοπούλου, αφορά στην κατασκευή 1 νέου ισογείου κτιρίου με τη μέθοδο της προκατασκευής σε οικόπεδο 1.053,21μ2 και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα, αποθήκη και χώρους υγιεινής.

 

  1. Τα παραδοτέα ανά υποέργο είναι : Υποέργο 1 : Y/E1: 2 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα εργαστήριο ξένων γλωσσών και 1 αίθουσα καλλιτεχνικών στον Άλιμο, υποέργο 2 : Υ/Ε2: 3 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα ανάπαυσης και 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Χολαργό, υποέργο 3 : Y/E3: 2 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη Δάφνη και υποέργο 4 : Y/E4: 2 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα ύπνου στο Μαρκόπουλο Αττικής. Συνολικά θα παραδοθούν 15 αίθουσες (εκ των οποίων 9 αίθουσες διδασκαλίας).

 

 

23/07/2019